ชื่อสามัญ : ซีบัคธอร์น (Seabuckthorn)

ชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า : Hippophae Rhamnoides

ต้น ซีบัคธอร์น มีลักษณะเป็นไม้พุ่มยืนต้น มีรากยาวหยั่งลึกเกาะเกี่ยวกันไว้ แผ่ขยายปกคลุมพื้นที่ใต้ดินอย่างกว้างขวาง รากนี้ยังมีคุณสมบัติกักเก็บน้ำได้ดีเหมือนอูฐ ความสูงของต้นเฉลี่ย สูง 50 เซนติเมตร – 6 เมตร เป็นไม้มีหนาม ใบสีเขียวสดใสเรียวยาว สีเข้มอ่อนแตกต่างกันไป มีผลสีส้มทองเล็กๆ ขนาด 6 – 9มิลลิเมตร ลักษณะเป็นพวง ๆ รสชาติเปรี้ยวฝาด ใน 1 ผล จะมี 1 เมล็ด เมล็ดของซีบัคธอร์น นั้นถือเป็นหัวใจสำคัญ ที่สามารถนำมาสกัดเป็นน้ำมัน ซึ่งอุดมไปด้วยสารอาหารที่มีคุณค่าอย่างสมบูรณ์แบบ ผล เมล็ดเนื้อและเปลือก 1,000 กิโลกรัม หรือ 1 ตัน สามารถสกัดออกมาเป็นน้ำมัน ได้เพียง 3 กิโลกรัม เท่านั้น ต้นของซีบัคธอร์น จะมีดอกในช่วงเดือน เมษายน ถึง พฤษภาคม มีผลสุกเต็มที่ในช่วงปลายกันยายน ของทุกๆปี และการออกผลนี้มีเพียงปีละ 1 ครั้งเท่านั้น

ชีวิตของ ซีบัคธอร์น ต้นซีบัคธอร์นชอบอากาศหนาว สามารถเติบโตได้ดีบนที่ราบสูง และเขตเทือกเขา สามารถเติบโตได้ในพื้นที่ที่มีระดับความสูงถึง 4,000 เมตรจากน้ำทะเล พืชอื่นๆ ส่วนใหญ่จะไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้เนื่องจากออกซิเจนต่ำ สำหรับซีบัคธอร์นนั้น เป็นพืชที่สามารถปรับตัวได้ดี และมีความอดทนต่อสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวได้สูง ไม่ว่าจะอยู่ในพื้นที่ทะเลทราย แห้งแล้ง ดินเค็ม ซีบัคธอร์นยังสามารถทนต่อสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปในช่วงฤดูร้อนที่อุณหภูมิสูงถึง 40 องศาเซลเซียส และฤดูหนาวที่อุณหภูมิสูงถึง – 40 องศาเซลเซียส และด้วยเหตุผลนี้ จึงทำให้ ซีบัคธอร์น สามารถเจริญเติบโตได้ทั้งในพื้นที่ทะเลทรายร้อนสุด หนาวสุด แม้กระทั่งในช่วงที่อากาศหนาวจัด พื้นที่ทั้งหมดถูกปกคลุมไปด้วยหิมะ รวมถึง ต้นของซีบัคธอร์น ใบ ผล ถูกปกคลุมไปด้วยหิมะอย่างหนาแน่น ซีบัคธอร์นก็ยังมีชีวิตอยู่ได้ และผลสีส้มทองของซีบัคธอร์น ยังคงสดใสและไม่เป็นน้ำแข็ง แต่กลับยังมีผลที่สวยงาม เปล่งปลั่ง และด้วยความเย็นนี้จึงทำให้ ผลของซีบัคธอร์นจึงคงคุณค่าสารอาหารไว้ได้อย่างดีเยี่ยม

พื้นที่ป่า ซีบัคธอร์น พื้นที่ป่าซีบัคธอร์นธรรมชาติ พบได้ตามเขตที่ราบสูงและเขตเทือกเขาตั้งแต่ยุโรปตะวันออกเฉียงใต้ จนถึงเทือกเขาหิมาลัยในเอเชียกลาง รวมไปถึงทางตะวันตกและทางเหนือของประเทศจีน โดยเฉพาะที่จีนนั้นพบป่าซีบัคธอร์นได้จำนวนมาก ในแถบตอนใต้ของประเทศมองโกเลีย เรื่อยมาจนถึงที่ราบสูง “อินเนอร์มองโกเลีย” ในเขตปกครองของสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของจีน เป็นเวลาหลายศตวรรษมาแล้ว ประเทศจีนนั้นถือว่ามีพื้นที่เพาะปลูกซีบัคธอร์นสูงถึง 95 %ของพื้นที่เพาะปลูก ซีบัคธอร์นทั้งโลก จัดเป็นพืชโบราณหายากที่มีมนต์ขลัง เปรียบเสมือนราชาผลไม้ในตระกูลเบอร์รี่ ซึ่งเป็นสมบัติล้ำค่าของแผ่นดินจีน

อินเนอร์มองโกเลีย อยู่ในเขตที่ราบสูงทางทิศเหนือของประเทศจีนติดกับทางใต้ของประเทศมองโกเลียและมีเทือกเขา โดยส่วนใหญ่มีพื้นที่เป็นทุ่งหญ้ากึ่งทะเลทราย อากาศหนาวเย็น ในช่วงฤดูหนาวมีอุณหภูมิต่ำถึง – 40 องศาเซลเซียส อินเนอร์มองโกเลีย มีความอุดมสมบรูณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะพื้นดินนั้นมีแร่ธาตุนานาชนิดอยู่อย่างอุดมสมบรูณ์จากที่เคยเป็นพื้นดินมหาสมุทรในอดีตกาล และพื้นที่นี้ยังมีอากาศเย็นตลอดทั้งปี เปรียบเสมือนตู้เย็นขนาดใหญ่ ส่งเสริมให้ผลของซีบัคธอร์น คงความสดใสเปล่งปลั่ง ดังนั้น ป่าซีบัคธอร์นธรรมชาติในพื้นที่นี้จึงมีความอุดมสมบูรณ์สูง และมีผล เมล็ด ที่อุดมไปด้วยแร่ธาตุสารอาหารสำคัญๆ อยู่อย่างสมบรูณ์แบบ